1 Followers
5 Following
natashas

nata

i wii write your songs and storys

如何診斷阻塞性睡眠呼吸暫停?


睡眠呼吸暫停的診斷始於完整的病史和身體檢查。 白天嗜睡和打鼾的歷史是重要的線索。 你個醫生會檢查你嘅頭部和頸部, 以確定與睡眠呼吸暫停相關的任何物理因素。 你個醫生可能會要求你填份關於白天嗜睡、睡眠習慣同睡眠質素的調查問卷。 可以執行的測試包括:

多索莫诺圖
多索姆圖通常要求你在醫院或睡眠研究中心過夜。 測試持續成晚。 睡眠時, 多面體圖將測量與睡眠相關的不同器官系統的活動。 佢可能包括:

腦電圖 (eeg), 測量腦電波
電圖 (eom), 測量眼動
电肌圖 (emg), 測量肌肉活動
心電圖 (ekg 或者心電圖), 測量心率和節律
脈搏血氧測試, 測量血液中氧氣水平嘅變化
動脈血氣分析 (abg)
腦電圖同 eom
腦電圖緊期間, 電極連接到頭皮上, 在睡眠前、睡眠期間同睡眠後監測腦電波。 eom 記錄眼運動。 一個小電極位於右眼外角上方1厘米以上, 另一個電極位於左眼外角下方1厘米以下。 當眼睛離開中心時, 將記錄此運動。

腦電波同眼動話醫生睡眠不同階段的時間。 睡眠階段是非 rem (非快速眼動) 同 rem (快速眼動)。 嘥氣, 肌肉張力和運動下降, 在 rem 睡眠期間發生癱瘓。

肌電圖
emg 緊期間, 兩個電極被放置在下巴上: 一個在下顎線上方, 另一個位於下顎下方。 每個小腿上放置另一個電極。 emg 電極拾取肌肉運動期間產生的電活動。 深度肌肉放鬆應在睡眠期間發生。 當你既肌肉在睡眠期間放鬆同移動時, emg 會起起。

心電圖
12鉛 ekg 可以幫助您的醫生確定是否存在心臟病。 長期高血壓都會導致 ekg 嘅變化。 監測心率和節奏比醫生睇到呼吸暫停發作期間是否發生心臟紊亂。

脈衝氧美儀
在此測試中, 一種稱為脈衝氧儀的小型設備被夾在身體有良好血流的薄區域上, 如指尖或耳珠。 脈衝氧儀使用帶有紅色同紅外 led 的微小發射器嚟測量血液中嘅氧氣含量。 在呼吸暫停發作期間, 血液中嘅氧氣量或氧飽和度會減少。 通常, 氧飽和度約為95-100%。 你個醫生會解釋你既結果。

動脈血氣 (abg)
在這項研究中, 針筒用于由動脈獲取血液。 動脈血氣測量動脈血液中嘅幾個因素, 包括:

含氧量
氧飽和度
氧氣嘅部分壓力
二氧化碳嘅部分壓力
碳酸氫鹽水平
此測試會俾你嘅醫生更詳細地了解氧氣、二氧化碳和血液的酸鹼平衡。 佢仲會幫助你既醫生唔知係咪以及何時你需要額外的氧氣。