1 Followers
5 Following
natashas

nata

i wii write your songs and storys

創始人物


京都大學數學教授望月新一
京都大學數學教授望月新一
2008年11月1日, 一個自稱中本聪 (satoshi nakamoto) 的人係 p2p foundation 網站上發佈了比特幣白皮書《比特幣: 一種點對點的電子現金系統》 [3], 陳述了他對電子貨幣嘅新設想--比特幣就此面世。 2009年1月3日, 比特幣創世區塊誕生。 比特幣用分佈式數簿擺脫了第三方機構的制約, 中本聪稱之為 "區塊鏈"。 用戶樂於奉獻出 cpu 的運算能力, 運轉一個特別嘅軟件嚟做一名 "挖礦工", 會構成一個網絡共同嚟保持 "區域鏈"。 呢個過程中, 他們也會生成新貨幣。 買賣都喺呢個網絡上延伸, 運轉呢個軟件的電腦爭相破解唔可逆暗码難題, 呢啲難題包含好幾個買賣數據。 第一个處理難題的 "礦工" 會得到50比特幣獎賞, 相關買賣區域加入鏈條。 跟住 "礦工" 數量的添加, 個個迷題嘅艱難程度也隨之進步, 使每個買賣區的比特幣生產率保持約10分钟緊一枚。
2009年, 中本聪設計出了一種數字貨幣, 即比特幣, 風風火火的比特幣市場起咗又跌, 而其創始人 "中本聰" 的身份一直都係個謎, 關於 "比特幣之父" 的傳聞牽涉到由美國國家安全局到金融專家, 都畀比特幣笠上神秘光環。
據外媒報道稱, 電腦科學家 tednelson 周日在網絡上發佈視頻稱, 他已肯定出, 比特幣嘅創始人係京都大學數學教授望月新一 (shinichi mochizuki)。 比特幣嘅創始人一直以來使用嘅都係中本聪 (satoshi nakamoto) 的假名, 互聯網領域都對其真實身份展開了大量推測。 纳尔逊發佈視頻稱, 他已肯定望月新就係比特幣嘅真正創始人。
望月新2013年因為證明 abc 猜想而名聲大噪。 他高中時就讀於菲利普埃克塞特學院, 後者是美國最具聲望的高中之一, 僅僅兩年之後就畢業。 望月新16岁進入美國普林斯頓大學, 22岁時以博士身份離校, 33岁就成為正教授, 咁後生就獲得正教授 title 喺學術界極為罕見。 呢個數學界嘅巨星可能有攻破該領域最為重要的難題之一。
中本聪本人在互聯網上留下的個人資料很少, 尤其是近幾年幾乎完全銷聲匿跡, 因此其身世也變成了一個迷。 2014年3月7日, 當有人話比特幣創始人係多利安·中本嘅新聞傳出之後, 迅速成為互聯網上最吸引人嘅消息。
同外界揣測其可能係個虛構的名字不同, "中本聰" 係個真實嘅名, 佢係一名64岁嘅日裔美國人, 他喜歡收集火車模型, 曾供職大企業與美國軍方, 從事機密工作。 在過去的40年中, 中本聪從不在生活中用佢嘅真名。 根據美國洛杉磯地方法院1973年的檔案, 在他23岁由加州州立理工大學畢業時, 將自己的名字改為了多利安·普伦蒂斯·中本聪 (dorian prentice satoshi nakamoto)。 從那時起, 他不再使用 "聰" 呢個名, 而用多利安·中本 s (dorian s. nakamoto) 作為簽名。
都係喺 2014年, 真正嘅發明人中本聪喺網上發言否認: "我唔系多利安·中本